Đức
Xuất khẩu lao động: Một số thị trường đã mở cửa với lao động Việt Nam

Xuất khẩu lao động: Một số thị trường đã mở cửa với lao động Việt Nam

Với kế hoạch đặt ra sẽ đưa 130.000 người lao động (NLĐ) đi nước ngoài làm việc, song 6 tháng đầu năm cả nước mới có 33.500 NLĐ đi xuất khẩu. Ảnh hưởng của dịch COVID-19, một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Mới đây, một số thị trường lao động đã có tín hiệu tốt tiếp nhận lao động nước ta.

DU HỌC NGHỀ TẠI ĐỨC, HỎI VÀ TRẢ LỜI

DU HỌC NGHỀ TẠI ĐỨC, HỎI VÀ TRẢ LỜI

Các em phải học tiếng Đức ở 3 chương trình A1, A2 và B1. Thời gian mỗi chương trình là 2 tháng.  Các trung tâm dạy tiếng Đức thu khoảng như sau cho A1 : 6 Triệu đồng A2: 7 Triệu đồng và B1 8-9 Triệu đồng. Cụ thể thu chính xã bao nhiêu, các em phải hỏi ở các trung tâm dạy tiếng. Nhưng phải học ở các trung tâm có chất lượng và có giáo...

Chương trình tuyển sinh du học sinh để sang Đức học tập và làm việc lâu dài.

Chương trình tuyển sinh du học sinh để sang Đức học tập và làm việc lâu dài.

Đây là chương trình của chinh phủ Đức nhằm thu hút lực lượng nhân lực có nghề nằm trong khuôn khổ của bộ luật thu hút nhân tài có hiệu lực từ 01.03.2020( chú ý chỉ tuyển dụng nhân lực có nghề và không tuyển dụng lao động giản đơn sang Đức)  

DU HỌC NGHỀ TẠI ĐỨC, HỎI VÀ TRẢ LỜI

DU HỌC NGHỀ TẠI ĐỨC, HỎI VÀ TRẢ LỜI

Các em phải học tiếng Đức ở 3 chương trình A1, A2 và B1. Thời gian mỗi chương trình là 2 tháng.  Các trung tâm dạy tiếng Đức thu khoảng như sau cho A1 : 6 Triệu đồng A2: 7 Triệu đồng và B1 8-9 Triệu đồng. Cụ thể thu chính xã bao nhiêu, các em phải hỏi ở các trung tâm dạy tiếng. Nhưng phải học ở các trung tâm có chất lượng và có giáo...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0986979888